Actualunch

  • Datum:
    3 maart 2023 12:00
  • Kosteloos annuleren tot
  • Open voor gasten
    Nee
  • Prijs
    €70.00
Inschrijvingen afgesloten

Volgens Walter Russell Mead in Foreign Affairs gingen de Verenigde Staten en de EU tot voor kort liever voorbij aan geopolitieke kwesties van territorium en militaire macht en richtten zich in plaats daarvan op kwesties van wereldorde en mondiaal bestuur: handelsliberalisering, nucleaire non-proliferatie, mensenrechten, de rechtsstaat, klimaatverandering, enzovoort. Sinds het einde van de Koude Oorlog was het belangrijkste doel van het buitenlands beleid van de VS en de EU  om de internationale betrekkingen te verschuiven van nul-somkwesties naar win-winkwesties.
 
Volgens Prof. Criekemans bevinden we ons ondertussen in een tijdperk van grote geopolitieke transitie. Op veiligheidsvlak zien we de machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en China. Je ziet ook een Rusland dat op basis van haar eigen analyse in Oekraïne is binnengevallen en een Oekraïense identiteit ontkent.

Maar ook op geo-economisch en technologisch vlak verandert er veel. Als gevolg wordt de relevantie van het geopolitieke denken binnen de internationale betrekkingen groter. Bepaalde technologische en politieke keuzes hebben geopolitieke consequenties. We moeten dus strategisch denken over wat we willen bereiken en met wie.
 

Kunnen we als Europeanen relevant blijven in de wereldpolitiek en hoe moeten we dat dan doen?
Welke strategische belangen en uitdagingen moeten bestudeerd worden om in de toekomst beter voorbereid te zijn?
Hebben wij als Europa een geopolitieke strategie?
Wie zijn onze partners in deze strategie?
Wat zijn de sterkten en zwakten van Europa in de geopolitieke strijd?
Zijn alle lidstaten van de EU op één lijn als het om geopolitiek gaat?