Het grote vergrijzingsdebat met Eva De Bleeker, Vincent Van Peteghem en Johan Van Overtveldt

  • Datum:
    20 maart 2024 19:00
  • Kosteloos annuleren tot
  • Open voor gasten
    Ja
  • Prijs
    €125.00
Inschrijvingen afgesloten

Op woensdag 20 maart om 19u heeft De Warande de beleidsmakers Vincent Van Peteghem, Johan Van Overtveldt en Eva De Bleeker te gast voor een debat over de financiële gevolgen van de vergrijzing. De heer Joost Van Meerbeeck, voorzitter KU Leuven Institute for Advanced Study (LIAS), zal na een bondige inhoudelijke inleiding het debat modereren.

Over de Belgische pensioenen is al vaak alarm geslagen. Van het Zilverfonds in 2001, over de slechts beperkt uitgevoerde pensioenhervorming van 2014 tot de verhoging van de minimum pensioenen in 2022. Telkens werd voor een financieringsprobleem gewaarschuwd, maar leek het achteraf toch weer mee te vallen. 
 

Vandaag staan we echter daadwerkelijk aan het begin van de grote vergrijzingsgolf : de laatste baby-boomers bereiken pensioengerechtigde leeftijden. Toch blijven velen beweren dat het wel zal meevallen. Hoopt men op de optimistische projecties van de vergrijzingscommissie of op de academische extrapolatie van het omgekeerd sneeuwbaleffect op de staatsschuld (permanent hoge inflatie vanaf nu) ? Sommige politici gaan nog verder door te stellen dat zelfs een nulgroei scenario maatschappelijk welkom is.
 

Joost Van Meerbeeck nam afgelopen november samen met academische fellows uit KU Leuven en uit de buurlanden deel aan een interdisciplinair LIAS-project over de uitgangspunten voor een evenwichtige pensioenhervorming.

 

Uit het debat met de drie ter zake onderlegde beleidsmakers krijgt u een helder inzicht in de problematiek en ongetwijfeld constructieve ideeën voor de aanpak daarvoor!

Reserveer hier uw zitje voor wat een boeiende avond beloofd te worden!