Online actualunch

  • Datum:
    15 januari 2021 12:00
  • Kosteloos annuleren tot
  • Open voor gasten
    Nee
  • Prijs
    Nog te bevestigen
Inschrijvingen afgesloten

Duurzaam inzetten op e-commerce
 
E-commerce is big business en quasi onontkoombaar vandaag.   Zowel kleine als zeer grote spelers zetten er volop op in, en de consument springt gretig op de kar.  Sommigen bestellen en retourneren massaal, anderen zijn selectiever en stellen de impact van e-commerce op het lokale weefsel en de duurzaamheid ervan in vraag.  
 
Voor de meesten is het wel helder dat e-commerce een meerwaarde biedt, en een plaats heeft in de markt.   Maar nog meer dan vroeger rijzen vele prangende vragen:
 
•    Is e-commerce duurzaam (zoals het vandaag georganiseerd wordt) ?
•    Is e-commerce een blijver ?
•    Hoe kunnen Belgische spelers een inhaalmanoever doen ?
•    Welke factoren zijn bepalend ?
•    Wat zijn de valkuilen van e-commerce, en hoe kan daarop geanticipeerd worden?
 

Thumbnail