Actualunch

  • Datum:
    19 april 2024 12:00
  • Kosteloos annuleren tot
  • Open voor gasten
    Nee
  • Prijs
    €70.00
Inschrijvingen afgesloten

Steeds weer leeft de discussie op omtrent religieuze uitingen en symbolen in het publieke leven en in overheidsfuncties. Recent lanceerde een aantal leerkrachten in opleiding een petitie om het dragen van de hoofddoek door leerkrachten in het gemeenschapsonderwijs toe te laten. Anderen betreuren dan weer dat traditionele religieuze verwijzingen worden verwijderd uit het publieke leven, zoals toen de Brusselse “Kerstmarkt” werd omgedoopt tot “Winterpret”. En bepaalde wettelijke restricties, zoals het verbod op onverdoofd slachten van dieren, worden door sommigen opgevat als een discriminatie van hun religieuze praktijk.

 

Wij zijn niet het enige Europese land waar dit een onderwerp van discussie is. Het Hof van Justitie van de EU heeft recent wel geoordeeld dat een hoofddoekenverbod voor ambtenaren geoorloofd is en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat ook een verbod op onverdoofd slachten geen inbreuk vormt op het EVRM. Toch verschilt de praktijk sterk van land tot land en zelfs tussen regio’s en steden.

 

Wat is voor ons de verhouding tussen vrijheid van godsdienst enerzijds en scheiding tussen Kerk en Staat anderzijds? Hoe bewaren we de neutraliteit van de overheid ten aanzien van alle burgers in een samenleving waarin een grotere diversiteit aan religies een plaats opeisen? En waar ligt de grens tussen diversiteit en inclusie enerzijds en het vrijwaren van de fundamentele normen en waarden die we allen (zouden) moeten delen anderzijds?

 

Schrijf u hier in voor deze uitermate boeiende Actualunch op 19 april om 12u. Dit debat mag u niet missen