Voorzitterswissel 2020

Thumbnail

Voorzitterswissel 2020

De afgelopen jaren is De Warande onder impuls van voorzitter Mark Leysen verder geëvolueerd. De financiën werden gezond gemaakt, er zijn verbouwingen gedaan en er werd een nieuw ledenportaal en bijhorend IT-systeem op poten gezet. Vandaag is De Warande de enige club in Brussel, en bij uitbreiding in België, die op zo’n moderne leest geschoeid is. We zijn een hedendaagse club, één waar u als lid trots op mag zijn.

Begin volgend jaar zal de voorzittersfakkel worden doorgeven aan Filiep Deforche. Filiep is al meer dan 16 jaar lid van De Warande en is tevens lid van de raad van bestuur en het executief comité van de club. De keuze voor Deforche is er één voor continuïteit en verjonging. De nieuwe voorzitter wil zich focussen op het uitbouwen van het netwerk rond De Warande onder het motto "De Warande verbindt".

De voorzittersfakkel zal officieel worden overgedragen tijdens de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2020.